historien bak...

Litt for mye Møllers tran, 2 engasjerte foreldre og et samfunnsproblem.

en forening blir til

Har du barn? Da har du kanskje følt på det helt naturlige engasjementet du får som forelder. Det engasjementet du ikke kan skru av, det som bare er der fra den dagen barnet blir født.

Det er nemlig to engasjerte foreldre, en dose idrettsglede og en porsjon kunnskap om effekten av fysisk aktivitet, som skal skape grunnlaget for foreningen for idrettsglede.

Det er faktisk slik at barn (og alle andre) lærer bedre og husker mer når man er fysisk aktiv. Det er forsket ganske mye på dette. Det er til og med bevist at fysisk aktivitet er like effektivt mot depresjon som antidepressiva.

Visste du for eksempel at barns kreativitet faller når man starter på skolen? Man skulle tro det var omvendt, at man blir mer kreativ når man starter på skolen. Men forskning viser at slik er det altså ikke. Barnehagebarn er vesentlig mer aktive enn skolebarn. Det er ganske logisk når man tenker over det, fordi skolebarn bruker store deler av dagen ved pulten sin. Og siden fysisk aktivitet har så mye å si for kreativitet, så blir man faktisk mindre kreativ når man starter på skolen. Når vi i tillegg vet at fritidsaktivitetene domineres av en eller annen "sofaaktivitet" som inneholder skjerm, blir ikke problemet noe mindre.

Det er faktisk slik at 27% av norske barn er overvektige. Inaktivitet og overvekt koster samfunnet, eller, AS Norge hele 240 milliarder i året. Da drister vi oss til å påstå at dette er et samfunnsproblem. Vi tror dessverre at dette er et samfunnsproblem som bare øker. Det har vi lyst til å gjøre noe med.

2 engasjerte foreldre

"Det er faktisk slik at man lærer bedre, husker mer og blir mer kreativ om man er fysisk aktiv."

idrettsglede

så hva er formålet?

Vel i vedtektene våre står det blant annet at vi skal lage nyskapende og kreative løsninger for å skape aktivitet og mestring. Det står også at vi skal fremme aktivitetsbasert læring. Og at vi skal bidra til en bedre, enklere og mer effektiv hverdag for alle som driver med idrett i frivillig sektor.

Men hva betyr det? Det betyr for eksempel at vi ønsker å realisere prosjekter som fremmer aktivitetsbasert læring i skolen og SFO. Også ønsker vi å hjelpe de som allerede gjør en kjempejobb med å aktivisere barn, nemlig idrettslagene. Det er mange som legger ned utallige dugnadstimer som gjerne skulle fått mer ut av dugnadstimene sine. Og ikke minst, at det skal være enklere å være frivillig og lettere å bli frivillig. Det er faktisk ganske mange som har lyst til å bidra, men som ikke føler at "de kan nok" til for eksempel å være trener. Det ønsker vi å gjøre noe med.

I sum betyr det at vi ønsker å skape aktivitet, ikke bare fordi aktiviteten i seg selv gir mestring, men også fordi det øker læringsutbytte, kreativitet og bidrar til generelt bedre folkehelse. Og mer læring og bedre folkehelse gir et bedre samfunn. 

våre prosjekter

Vi har mange prosjekter på blokka. Felles for alle er at de på nåværende tidspunkt kun eksisterer på blokka. Akkurat nå jobber vi med å finansiere prosjektene. Har du lyst til å bidra? Om det er med hodet, hender eller penger, så trenger vi all hjelp vi kan få.

les mer om å bidra