Aktiv skolehverdag med aktivitetsboksen

Written by
Daniel

Aktiv skolehverdag med aktivitetsboksen

Written by
Daniel
Dette er aktivitetsboksen

Ideen til aktivitetsboksen kom som følge av et ønske om at alle barn skal kunne ta del i effektene av fysisk aktivitet. Gjennom dialog med skoler og skolefritidsordninger kom vi frem til at løsningen kunne være en aktivitetsboks - en boks med tilrettelagte og gøyale aktiviteter for barn som gjør at man får opp pulsen. Det er jo tross alt det som er kriteriet for å få alle de positive effektene som forskningen viser. Men det som er viktig med aktivitetsboksen er at det hverken skal føles som trening eller skole, det skal bare være gøy. Boksen, eller rettere sagt boksene, for vi skal lage flere med ulikt innhold, vil ha fokus på aktivitetsbasert læring. Det vil si at vi sniker inn litt skolepensum inn i aktiviteten, uten at barna egentlig tenker over at det har noe med skole å gjøre. Ikke ulikt lesespillet Poio på ipad. Barnet setter seg ikke ned for å lære å lese, det setter seg ned for å spille et spill som er gøy, og har plutselig i løpet av 20 minutter lært sine første vokaler. Når de har rundet spillet har de lært de fleste bokstavene og leser sine første ord.

Ulike skoler og SFOer har sagt seg villig til å være med på utviklingen av pilotprosjektet, slik at vi kan få testet og tilpasset de ulike aktivitetene. Vi har laget noen kriterier som skal legges til grunn for utviklingen av aktivitetsboksen:

  • inneholde gøyale aktiviteter
  • nivå/alderstilpasset 
  • aktiviteter som får opp pulsen
  • lav terskel for å ta i bruk
  • enkelt å lære og komme i gang
  • inneholder alt som trengs for å sette i gang (eller at det er lett tilgjengelig på en skole/gymsal/utendørs) 
  • kan gjennomføres på skolens områder
  • tilpasset skolens/sfo sin bemanning (inkludere hele klassen/SFO regner 1 voksen per 15-20 barn)
  • må bestå av holdbare materialer (mtp gjenbruk, slitasje og bærekraft)
  • aktivitetene kan tilpasses og benyttes som del av undervisningen


Skolens budsjetter er som kjent trange fra før. Derfor skal ikke dette koste hver enkelt skole noe. Vårt mål er at skoleeier, dvs. kommunen, skal kjøpe inn aktivitetsbokser og at de rulleres på de ulike skolene. På sikt vil vi utvikle flere bokser med ulike aktiviteter og innhold, slik at hver skole stadig vil få nye aktivitetsbokser å prøve ut.

Det er viktig for oss at dette er skalerbart slik at flest mulig kan ta del i dette. Et mål for pilotperioden er at man høster erfaring nok til å kunne lage gode instruksjonsvideoer som forklarer aktivitetene og veileder de som skal sette i gang aktivitetene. Å skape engasjement blant de som skal styre aktivitetene er også viktig, derfor vil vi gjennom et foredrag i oppstarten av prosjektet spre kunnskap og inspirasjon om effektene av fysisk aktivitet, slik at alle ser viktigheten av fysisk aktivitet.